Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 14758-1:2022

Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация. Полипропилен с минерални модификатори (PP-MD). Част 1: Изисквания за тръбите, свързващите части и системата

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polypropylene with mineral modifiers (PP-MD) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system

Главна информация

60.55     3.03.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

23.040.05     93.030  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изискванията за тръби с плътна стена с или без вътрешна и/или външна обвивка, както и системата от тръбопроводни системи, изработени от модифицирани с минерален пълнител материали от полипропилен (PP-MD) в областта на подземното безнапорно отводняване и канализация извън конструкцията на сгради (код за област на приложение „U“) и подземна безнапорна канализации както в рамките на конструкцията на сгради (код за област на приложение „D“), така и извън конструкцията на сгради.
ЗАБЕЛЕЖКА 1 Обвивката е дефинирана в 3.21, а необходимата дебелина на обвивката е описана в 7.2.6. Това е отразено в маркирането на продуктите с "U" и "UD". Той също така определя параметрите на методите за изпитване, посочени в този европейски стандарт. Този европейски стандарт обхваща поредица от номинални размери, набор от серии тръби / класове на твърдост и дава препоръки относно цветовете.
ЗАБЕЛЕЖКА 2 Купувачът или лицето, което определя изискванията, носят отговорност за осъществяването на подходящ избор от тези видове, като вземат предвид специфичните изисквания и съответните национални нормативни документи, а също така практиката или правилата за полагане.
Заедно с Част 2 и Част 3 от EN 14758 (виж Предговор) стандарртът се прилага за тръби и свързващи части от PP-MD, техните съединения с еластомерни уплътнителни пръстени и за съединения с елементи от други пластмаси и материали, различни от пластмаси и предназначени да бъдат използвани за подземни тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация.
Този европейски стандарт е приложим за PP-MD тръби със или без неотделяща се муфа.
ЗАБЕЛЕЖКА 3 Свързващите части могат да бъдат произведени чрез леене под налягане или да бъдат произведени от тръби и / или корнизи.
ЗАБЕЛЕЖКА 4 Изисквания и ограничителни стойности за кода за областта на приложение "D" са дадени в таблица 4, таблица 7 и таблица 13.
ЗАБЕЛЕЖКА 5 Тръби, свързващи части и други елементи, отговарящи на някой от стандартите за продукти от пластмаси, изброени в приложение В, могат да се използват с тръби и свързващи части, съответстващи на този европейски стандарт, когато отговарят на изискванията за присъединителни размери, дадени в точка 6 и на изискванията на таблица 13.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14758-1:2012

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 14758-1:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
3.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 14758-1:2023