Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12098-1:2021

Енергийни характеристики на сгради. Регулиране на системи за отопление. Част 1: Устройства за регулиране на системите за отопление с топлоносител гореща вода. Модули М3-5, 6, 7, 8

Energy performance of buildings - Controls for heating systems - Part 1: Control equipment for hot water heating systems - Modules M3-5, 6, 7, 8

Главна информация

40.60     21.10.2021 г.

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

91.140.10     97.120  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се прилага за електронно оборудване за управление на отоплителни системи с топлоносител вода и температура на захранващата вода до 120 °C. Това оборудване за управление контролира разпределението и/или генерирането на топлина във връзка с външната температура и време и други референтни променливи. Този стандарт обхваща и контролери, които съдържат интегрирана оптимална функция за стартиране или оптимална управляваща функция "старт-стоп". Изискванията за безопасност на отоплителните системи остават незасегнати от този стандарт. Динамичното поведение на вентилите и изпълнителните механизми не са обхванати от този стандарт. Системата за разпределяне и/или генериране на много топлинни потоци се нуждае от координирано решение за предотвратяване на нежелано взаимодействие и не е част от този стандарт. Таблица 1 показва относителното положение на този стандарт в рамките на серията EPB стандарти в контекста на модулната структура, както е посочено в EN ISO 52000-1.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: В CEN ISO/ТR 52000-2 може да се намери същата таблица, заедно с номерата на съответните EPB стандарти и придружаващите технически доклади за всеки модул, които се публикуват или са в процес на подготовка.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Модулите представляват EPB стандарти, въпреки че един EPB стандарт може да обхваща повече от един модул и един модул може да бъде обхванат от повече от един EPB стандарт, например съответно чрез опростен и подробен метод.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2010/31/EU

Енергийни характеристики на сградите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 12098-1:2017

Отменя и заменя
БДС EN 12098-5:2017

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12098-1:2021
40.60 Край на общественото допитване
21.10.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12098-1

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход