Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14031:2021

Управление по отношение на околната среда. Оценяване на резултатността по отношение на околната среда. Указания (ISO 14031:2021)

Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines (ISO 14031:2021)
15.06.2021 г.

Главна информация

60.60     15.06.2021 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ дава насоки за проектиране и използване на оценяването на резултатността по отношение на околната среда (EPE) в рамките на една организация. Той е приложим за всички организации, независимо от вида, размера, местоположението и сложността (на дейностите в организацията). Този документ не установява нива на резултатност по отношение на околната среда. Не е предназначен за използване при установяване на други изисквания за съответствие на системата за управление по отношение на околната среда (EMS). Насоките в този документ могат да се използват в помощ на собствения подход на организацията към EPE, включително задълженията й за спазване на законови и други изисквания, предотвратяването на замърсяването и непрекъснати подобрения, наред с други (отговорности). ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ е един общ стандарт и не включва насоки за точно определени методи за оценяване или определяне на различни видове въздействия в различни сектори, дисциплини и др. В зависимост от вида на дейностите на организацията, често е необходимо да се потърсят и други източници за допълнителна информация и насоки по точно определени за сектора въпроси, различни тематики или научни дисциплини.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 14031:2013

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14031:2021
60.60 Публикуван стандарт
15.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14031:2021

Въвежда ISO 14031:2021