Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 16119-5:2022

Земеделска и горска техника. Изисквания към пръскачките за опазване на околната среда. Част 5: Системи за пръскане от летателни средства (ISO/FDIS 16119-5:2022)

Agricultural and forestry machinery - Environmental requirements for sprayers - Part 5: Aerial spray systems (ISO/DIS 16119-5:2021)

Главна информация

45.99     14.02.2022 г.

50.20    23.05.2022 г.

BDS

ТК-14

Европейски стандарт

65.060.40  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията и средствата за тяхната проверка за проектирането и експлотационните качества на неподвижните крила и въртящи се системи за пръскане от самолети за земеделие, горско стопанство, торф и контрол на растителността при транспортни начини за достъп (като газови и електрически линии) по отношение на намаляването на потенциалния риск от замърсяване на околната среда по време на използване, включително неправилно използване, предвидено от производителя. Предназначен е да се използва заедно с ISO 16119-1, който дава общи изисквания, общи за всички видове пръскачки, обхванати от ISO 16119. Когато изискванията на този документ са различни от посочените в ISO 16119-1, изискванията на този документ имат предимство пред изисквания на ISO 16119-1 за машини в областта на приложение на този документ. Този документ се отнася за безопасността на въздушното оборудване за пръскане, което не е обхванато от серията ISO 4254. Този документ не се прилага за пръскачки, произведени преди датата на неговото публикуване, или безпилотни летателни апарати (такива като дронове).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 16119-5:2022
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
14.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 16119-5

Въвежда ISO/FDIS 16119-5