Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17558:2023

Ергономия. Ергономичност на комбинация от ЛПС

Ergonomics - Ergonomics of PPE ensembles

Главна информация

50.20     23.02.2023 г.

50.60    6.04.2023 г.

BDS

ТК-59

Европейски стандарт

13.180     13.340.01  

Обект и област на приложение

Този стандарт може да се използва за сравняване на представянето на различни комбинации като част от всеки процес на избор на ЛПС.
Този стандарт не замества продуктовите стандарти за сертифициране на отделни артикули ЛПС. Той определя тестването на отделни елементи на ЛПС като цяло, така че да може да се оцени взаимодействието между отделните елементи на ЛПС и да се идентифицират неблагоприятни взаимодействия между отделните елементи на ЛПС. Виж повече на английски език

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17558:2023
50.20 Начало на официално гласуване
23.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 17558

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход