Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 22514-8:2020

Статистически методи в управлението на процес. Възможности и изпълнение. Част 8: Машинно изпълнение на производствен процес с много състояния (ISO 22514-8:2014)

Statistical methods in process management — Capability and performance — Part 8: Machine performance of a multi-state production process
21.12.2020 г.
17.01.2023 г.

Главна информация

90.93     19.06.2020 г.

90.20    15.04.2025 г.

BDS

ТК-12

Международен стандарт

03.120.30  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част на ISO 22514 има за цел да дефинира метода за оценка за количествено определяне на краткосрочната способност на производствения процес (капацитет на производствения инструмент, широко наречен капацитет), т.е. индекс на производителността на машината, за да се осигури съответствие с толерантната измерима характеристика на продукта, когато споменатият процес не включва никакъв вид система за сортиране.
Ако производственият процес интегрира система за сортиране, тогава тази (изчистване на несъответстващи части) трябва да се анализира независимо.
Тази част на ISO 22514 няма за цел да дефинира методи за оценка на способността на производствения процес, който се измерва чрез дългосрочно наблюдение (индекси на процеса на способността или процеса на изпълнение).
Тази част от ISO 22514 определя

- принципите, ръководещи разработването на показатели за количествено определяне на способността, и
- използваните статистически методи.

Характеристиките, използвани за оценка на способността на производствения процес, имат статистически разпределения и априори се предполага, че поне едно от тези разпределения е мултимодално. Предполага се, че разпределението е мултимодално, ако е резултат от подчертания ефект на поне една причина, предизвикваща значителна разлика между произведените артикули.
Тази част от ISO 22514 се отнася например за характеристики, генерирани от процеси като следното:

- отливане с много кухини: едновременно производство на няколко еднакви части от матрица с няколко кухини.
Тъй като всяка кухина има своя геометрия и свое положение в архитектурата на матрицата, тя може да създаде системна разлика в изходния резултат;
- многофиксираща механична обработка: част, произведена по едно и също време, но произведените части са позиционирани спрямо производствения инструмент от различни системи за фиксиране.
Тъй като всяко приспособление има своя собствена геометрия, монтажни скоби и т.н., то може да създаде систематична разлика в изходния резултат;
- обработка на партидно натоварване: термична обработка, приложена едновременно върху набор от идентични части (партидно натоварване), разпределена в предварително определено пространство на пещта. Позицията на елемент от партидата спрямо пещта може да повлияе на резултата от изхода.

Всяка кухина, приспособление или позиция в партидното натоварване съответства на различно състояние. Процесът на много състояния може да се разбира като резултат от комбинацията от различни състояния в рамките на един и същ процес (например кухина, приспособление, позиция в партидното натоварване).

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да се гарантира, че такива систематични разлики, ако има такива, съставляват само много малка част от допустимата грешка, така че тяхното въздействие да е безвредно и да не засяга възможностите на процеса.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 22514-8:2020
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
19.06.2020 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 22514-8:2014