Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12608-1:2016+A1:2020

Профили от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U) за производство на прозорци и врати. Класификация, изисквания и методи за изпитване. Част 1: Профили от PVC-U със светла повърхност без покритие

Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Classification, requirements and test methods - Part 1: Non-coated PVC-U profiles with light coloured surfaces
17.11.2020 г.
14.06.2022 г.

Главна информация

90.93     3.09.2021 г.

90.00    3.09.2026 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

83.140.99     91.060.50  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя класификациите, изискванията и методите за изпитване на профили без покритие от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) със светло оцветени повърхности, предназначени за производство на прозорци и врати.

Стандартът се прилага за профили от PVC-U с колориметрични кординати на цветността, измерени на видимите повърхности, както следва:

― L* ≥ 82 (координати на цветност Y ≥ 60);

― минус 2,5 ≤ a* ≤ 5;

― минус 5 ≤ b* ≤ 15.

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Терминът „прозорец” в този документ, поради редакционни причини, се използва за прозорец/врата.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Профили, изработени от материали от PVC-U, съдържащи усилващи материали (например стъклени влакна) не са част от областта на приложение на стандарта.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12608-1:2016

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12608-1:2016+A1:2020
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
3.09.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12608-1:2016+A1:2020