Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12255-13:2022

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 13: Химическо пречистване. Пречистване на отпадъчните води чрез коагулация/флокулация

Wastewater treatment plants - Part 13: Chemical treatment - Treatment of wastewater by precipitation/flocculation

Главна информация

45.99     14.10.2022 г.

50.20    8.12.2022 г.

BDS

ТК-83

Европейски стандарт

13.060.30  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира изискванията за химическа обработка на отпадъчните води чрез коагулация/флокулация за отстраняване на фосфора и разтворените вещества. В този документ не е описано прилагането на полимери. Различията в пречистването на отпадъчните води в цяла Европа доведоха до разнообразие в практиките, които бяха развити. Този документ дава основна информация за практиките; този документ не прави опит да специфицира всички съществуващи практики. Подробна информация, допълнителна към съдържащата се в този документ, може да бъде получена чрез позоваване на библиографията.
ЗАБЕЛЕЖКА Химическата обработка може да се извърши в комбинация с основната и по-често с вторичната обработка, но може да се извърши и като отделна третична обработка, обикновено в комбинация с филтрация (виж EN 12255-16). Химическата обработка може да осигури потенциален принос за кръговата икономика чрез оползотворяване на материали, като фосфор, от отпадни води или утайки.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12255-13:2004

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12255-13:2022
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
14.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 12255-13