Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12255-4:2022

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 4: Първично утаяване

Wastewater treatment plants - Part 4: Primary treatment

Главна информация

50.60     24.11.2022 г.

BDS

ТК-83

Европейски стандарт

13.060.30  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира изискванията за проектиране на станции и оборудване за отстраняване на твърди частици от необработени отпадъчни води, различно от използване на сита и решетки, в пречиствателни станции за над 50 ЕБЖ. Той включва предварително пречистване чрез утаяване, много фино пресяване и микросита. Забележка 1: Отстраняване чрез сита и решетки е обхванато в EN 12255-3. Забележка 2: Флотацията на разтворен въздух (DAF) не е разгледана подробно в този документ, тъй като не се използва обикновено за първично пречистване в общински пречиствателни станции за отпадъчни води. Тя може да се използва за първично пречистване на промишлени отпадъчни води, но тогава проектирането е специфично според приложението.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12255-4:2004

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12255-4:2022
50.60 Край на гласуването
24.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 12255-4