Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50419:2023

Маркировка на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) по отношение на разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

Marking of electrical and electronic equipment (EEE) in respect to separate collection of waste EEE (WEEE)
17.01.2023 г.
16.10.2023 г.

Главна информация

60.60     17.01.2023 г.

BDS

ТК-103

Европейски стандарт

01.080.40     29.020     31.020  

английски   български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Спецификация за маркиране на електрическо и електронно оборудване съгласно Директивата за ОЕЕО

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2012/19/EU

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50419:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50419:2023
60.60 Публикуван стандарт
17.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50419:2022