Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1004-2:2022

Подвижни работни кули и кули за достъп от готови елементи. Част 2: Правила и указания за изготвяне на ръководство с инструкции

Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Part 2: Rules and guidelines for the preparation of an instruction manual
16.05.2022 г.

Главна информация

60.60     16.05.2022 г.

BDS

ТК-107

Европейски стандарт

91.220  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

В този документ са дадени правила и указания за изготвяне на ръководство с инструкции за подвижни работни кули и кули за достъп в съответствие с EN 1004-1.
Този документ е предназначен за всички участници, включени в изготвянето на инструкции за използване, например: доставчици, съставители на технически спецификации, технически илюстратори, преводачи или други лица, ангажирани с работата по създаване и съставяне на такива инструкции за използване.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1298:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1004-2:2022
60.60 Публикуван стандарт
16.05.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1004-2:2021