Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 13383-1:2021

Скални материали за хидротехническо строителство. Част 1: Характеристики

Armourstone - Part 1:Characteristics

Главна информация

40.60     12.08.2021 г.

BDS

ТК-5

Европейски стандарт

91.100.15  

Обект и област на приложение

В този документ са специфицирани характеристиките на скални материали за хидротехническо строителство за използване със или без високи изисквания за безопасност на хидравлични конструкции и други строителни съоръжения.
В него са специфицирани процедури за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на характеристиките на скалните материали за хидротехническо строителство, както и за маркиране и етикетиране на тези продукти.
Скалните материали за хидротехническо строителство, обхванати от този документ са скални материали, получени при естествени процеси, от изкуствени или рециклирани материали и смеси от тези материали.
От гледна точка на суровината и технологията за производство в този документ са обхванати естествени (виж 3.1.2) изкуствени (виж 3.1.3) или рециклирани (виж 3.1.4) скални материали за хидротехническо строителство. Освен това изкуствените скални материали за хидротехническо строителство са произведени от изстудена на въздух доменна шлака и шлака от стоманодобив.
От гледна точка на размерите, в този документ са обхванати скални материали за хидротехническо строителство от следните категории:
(1) едри (виж 3.1.8);
(2) леки (виж 3.1.9);
(3) тежки (виж 3.1.10).
В този документ не са обхванати:
- скални материали за баластова призма на релсови пътища, тъй като това е специфицирано в prEN 13450-1:2021;
- добавъчни материали за строителни работи, тъй като това е специфицирано в prEN 17555-1:2021.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13383-1:2003

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13383-1:2003+AC:2005

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13383-1:2003/AC:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 13383-1:2021
40.60 Край на общественото допитване
12.08.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 13383-1