Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1591-1:2022

Фланци и техните съединения. Правила за проектиране на фланцови съединения с кръгли фланци и уплътнител. Част 1: Изчисляване

Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections - Part 1: Calculation

Главна информация

45.99     24.03.2022 г.

50.20    26.05.2022 г.

BDS

ТК-104

Европейски стандарт

23.040.60  

Обект и област на приложение

Този документ определя метод за изчисляване на болтови, уплътнени, кръгли фланцови съединения. Целта му е да осигури структурна цялост и контрол на херметичността. Той използва параметрите на уплътнението, базирани на дефиниции и методи за изпитване, посочени в EN 13555:2014.
Методът на изчисление не е приложим за фуги с метален контакт извън уплътнителната повърхност или за съединения, чиято твърдост варира значително по ширината на уплътнението. За уплътнения в некомпресивни материали, които позволяват големи деформации, резултатите, дадени от метода на изчисление, могат да бъдат прекалено консервативни (т.е. изисква натоварване на болтовете твърде високо, допустимото налягане на флуида е твърде ниско, необходимата дебелина на фланеца е твърде голяма и т.н.).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/68/EU

Съоръжения под налягане

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1591-1:2014

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1591-1:2022
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
24.03.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 1591-1