Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1759-4:2022

Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, присъединителни елементи и принадлежности, означени с Class. Част 4: Фланци от алуминиеви сплави

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, Class designated - Part 4: Aluminium alloy flanges

Главна информация

30.99     23.07.2021 г.

BDS

ТК-104

Европейски стандарт

23.040.60  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изисквания за кръгови фланци, предназначени за тръби, клапани, присъединителни елементи и принадлежности, изработени от алуминиева сплав в диапазона от DN 15 до DN 600 (NPS 1/2 на NPS 24) и Class 150 до Class 300 (виж таблица 1). Този стандарт определя видове фланци и техните облицовачни материали, размери у допустими отклонения, размери на болт, повърхностно покритие на фуги, маркировка и материали заедно със съответните стойности на температурата на налягането (p/T). Фланците са предназначени да се използват както за тръбопроводи, така и за съдове под налягане.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/68/EU

Съоръжения под налягане

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1759-4:2004

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1759-4:2022
30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване
23.07.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1759-4