Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1759-3:2022

Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, присъединителни елементи и принадлежности, означени с Class. Част 3: Фланци от медни сплави

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, Class designated - Part 3: Copper alloy flanges

Главна информация

30.99     22.07.2021 г.

BDS

ТК-104

Европейски стандарт

23.040.60  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт уточнява изисквания за фланци от медна сплав и пръстени от медна сплав, комбинирани с фланци от стоманена плоча в обозначения на класове Клас 150 и Клас 300 и номинални размери от DN 10 до DN 900 (NPS ½ до NPS 36) във видовете, показани в табл. 1
Този стандарт също така определя размерите и толерансите, материалите и свързаните с тях оценки за налягане/температура (p/T), материал на фланци и свързаната повърхност, ремонт на заварки и маркиране заедно с информация за болтове, уплътнения, приложение и монтаж и приблизителни маси на фланците.
Посочените фланци, с изключение на интегралните (тип 21) фланци, са за закрепване към медни тръби или тръби от медна сплав в съответствие с EN 12449.
ЗАБЕЛЕЖКА 1. Размерът на тръбите от мед и медни сплави се обозначава според външния диаметър в милиметри.
ЗАБЕЛЕЖКА 2. Вижте също приложение Б.
ЗАБЕЛЕЖКА 3 Неуплътнените тръбни съединения са извън обхвата на този стандарт.
Таблица 1 - Видове фланци и яки [Таблица 1 и Фигура 1 не са представени]

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/68/EU

Съоръжения под налягане

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1759-3:2004

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1759-3:2022
30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване
22.07.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1759-3