Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1092-3:2022

Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, фитинги и принадлежности, означени с PN. Част 3: Фланци от медни сплави

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 3: Copper alloy flanges

Главна информация

40.60     3.03.2022 г.

BDS

ТК-104

Европейски стандарт

23.040.60  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изисквания за кръгли фланци от медна сплав и медни сплави, комбинирани с хлабави фланци от стоманена плоча с обозначения PN от PN 6 до PN 40 и видове номинални размери от DN 10 до DN 1800, показани в таблица 1.
Този документ също така определя размери и допустими отклонения, материали и свързаните с тях стойности на налягане/температура (p/T), облицовки на фланци и свързаните с тях повърхностни покрития, ремонти на заваръчен шев, и маркировка, заедно с информация за болтове, уплътнения, приложение/монтиране и приблизителни фланцови маси. Определените фланци, с изключение на интегрални (вид 21), са за закрепване към тръби от мед или медна сплав в съответствие с EN 12449.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Когато фланците, определение в този документ, са необходими за използване с медни тръби или тръби от медни сплави съгласно EN 1057 при тези диаметри на тръбите, които са различни от EN 12449, това трябва да бъде договорено между производителя на оборудването и производителя на фланеца.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Размерът на тръбите от мед и медни сплави се проектират по отношение на външния диаметър в милиметри.
ЗАБЕЛЕЖКА 3: Виж също приложение B.
ЗАБЕЛЕЖКА 4: Връзката на тръби без уплътнения са извън обхвата на този документ. Таблица 1 - Видове фланци и втулки [... таблицата не е представена ...]

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/68/EU

Съоръжения под налягане

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1092-3:2004

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1092-3:2022
40.60 Край на общественото допитване
3.03.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1092-3