Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 9241-20:2022

Ергономия на взаимодействието човек-система. Част 20: Ергономичен подход за достъпност в рамките на серията ISO 9241 (ISO 9241-20:2021)

Ergonomics of human-system interaction - Part 20: An ergonomic approach to accessibility within the ISO 9241 series (ISO 9241-20:2021)
17.02.2022 г.

Главна информация

60.60     17.02.2022 г.

BDS

ТК-59

Европейски стандарт

35.180     13.180  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Превод"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ представлява:
а) въведение за важността на достъпността до взаимодействието човек-системи;
b) обсъждане на връзката между принципите в серията ISO 9241 и достъпността;
c) дейности, свързани с процесите в ISO 9241 210, които се фокусират върху достъпността;
d) позовавания към стандарти, свързани с достъпността на интерактивни системи.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN ISO 9241-20:2009

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 9241-20:2022
60.60 Публикуван стандарт
17.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 9241-20:2021

Въвежда ISO 9241-20:2021