Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12255-14:2022

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 14: Дезинфекция

Wastewater treatment plants - Part 14: Disinfection

Главна информация

40.60     16.09.2021 г.

BDS

ТК-83

Европейски стандарт

13.060.30  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира експлоатационните изисквания за дезинфекция на оттока (с изключение на утайките) от пречиствателни станции за отпадъчни води, обслужващи повече от 50 потребители. Забележка: Дезинфекцията на утайки е описана в EN 12255-8.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12255-14:2004

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12255-14:2022
40.60 Край на общественото допитване
16.09.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12255-14