Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12255-6:2022

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 6: Метод за пречистване с активни утайки

Wastewater treatment plants - Part 6: Activated sludge process

Главна информация

40.60     19.08.2021 г.

BDS

ТК-83

Европейски стандарт

13.060.30  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира експлоатационните изисквания за пречистване на отпадъчни води, използвайки метода на активни утайки, за инсталации от над 50 потребители.
Разработени са различни системи за активни утайки. Този документ не се опитва да уточни всички налични системи. Този документ предоставя основна информация за системи с един етап на пречистване. Информационните приложения A, B и C предоставят информация за проектирането.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12255-6:2004

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12255-6:2022
40.60 Край на общественото допитване
19.08.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12255-6