Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 60404-3:2023

Магнитни материали. Част 3: Методи за измерване на магнитните характеристики на електротехнически стоманени ленти и листове чрез еднолистов тестер (IEC 60404-3:2022)

Magnetic materials - Part 3: Methods of measurement of the magnetic properties of electrical steel strip and sheet by means of a single sheet tester

Главна информация

60.55     13.12.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

29.03     17.220.20     29.030  

Обект и област на приложение

IEC 60404-3:2022 е достъпен като IEC 60404-3:2022 RLV, който съдържа международния стандарт и неговата версия Redline, която показва всички промени в техническото съдържание в сравнение с предишното издание. IEC 60404-3:2022 е приложим за електротехнически стоманени ленти и листове с насочена и ненасочена кристализация за измерване на променливотокови магнитни свойства при промишлена честота. Целта на този документ е да дефинира общите принципи и техническите подробности за измерването на магнитните свойства на ленти и листове от електротехническа стомана с помощта на еднолистов тестер (SST).
Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60404-3:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
13.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN IEC 60404-3:2022

Въвежда IEC 60404-3:2022 ED3