Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 62057-1:2023

Уреди за измерване на електрическа енергия. Изпитвателно оборудване, методики и процедури. Част 1: Блокове за изпитване на стационарни уреди за измерване (MTU)

Electrical energy meters - Test equipment, techniques and procedures - Part 1: Stationary meter test units (MTUs)

Главна информация

50.60     30.12.2022 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

17.220.20     91.140.50  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

IEC 62057-1:2023 (E) се прилага за блокове за изпитване на стационарни уреди за измерване (MTU), постоянно инсталирани в лаборатории, използвани за изпитване и калибриране на електромери, по-специално за тяхното изпитване на типа, приемно изпитване и контролно изпитване. Той покрива изискванията за автоматични MTU за лабораторно приложение на закрито и се прилага за новопроизведени MTU за изпитване на електромери в 50 Hz или 60 Hz мрежи с променливо/АС напрежение до 600 V (фаза към неутрална) .
Ако уредите за измерване са предназначени за системни напрежения, които не са посочени в този документ, се договарят специални изисквания между производителя и купувача.
Този документ също така определя видовете изпитване, които да се извършват като изпитване на типа / рутинни тестове /, приемни изпитвания и изпитвания за въвеждане в експлоатация за MTU.
Не се прилага за:
• преносими еталонни измервателни уреди и преносими източници;
• електромери;
• интерфейси за данни към измервателния уред и процедури за изпитване на интерфейса за данни;
• управлявани от трансформатор MTU;
• персонални компютри, доставени заедно с MTU.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 62057-1:2023
50.60 Край на гласуването
30.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN IEC 62057-1:2022

Въвежда IEC 62057-1 ED1