Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 3745-801:2022

Авиационна и космическа техника. Влакна и кабели, оптични, за използване в самолети. Методи за изпитване. Част 801: Движение на влакната при натиск

Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods -Part 801: Fibre movement under compression

Главна информация

40.60     21.07.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-36

Европейски стандарт

49.090  

Обект и област на приложение

This document specifies a method of measuring the semi loose effect of a semi loose cable.
Pull proof optical contacts are used. The optical contact (ferule) is longitudinally moving to preserve the optical performance even when cables are pulled.
Consequently, the buffered fiber is moving beneath the strength members (called semi loose effect).
This document is describing a test methodology to assess the quality of the cable when contact is pulled or pushed.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 3745-801:2022
40.60 Край на общественото допитване
21.07.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 3745-801