Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12042:2014+A1:2020

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за автоматично разделяне на тесто. Изисквания за безопасност и за хигиена

Food processing machinery - Automatic dough dividers - Safety and hygiene requirements
21.12.2020 г.

Главна информация

90.60     18.11.2021 г.

BDS

ЕРГ 3

Европейски стандарт

67.260  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 Този европейски стандарт се прилага за проектирането и производството на самостоятелни автоматични машини за разделяне на тесто със захранващ бункер и който може да се използва отделно или в линия в хранително-вкусовата промишленост и магазините (сладкарство, пекарни, сладкарски изделия и др.) За разделяне и допълнително за оформяне/закръгляване на тесто или сладкиши на регулирани порции, за да се получи необходимото тегло на парче тесто по време на процеса на разделяне. Тези машини могат да се захранват ръчно или механично.
Този европейски стандарт се отнася за всички значителни опасности, опасни ситуации и събития, свързани с транспортирането, монтирането, настройването, експлоатацията, почистването, поддържането, демонтирането, разглобяването и бракуването на автоматични машини за разделяне на тесто, когато те се използват по предназначение и при условия на неправилно използване, които са разумно предвидими от производителя (виж точка 4).
Тези машини не са предназначени за почистване с вода под налягане.
1.2 Този европейски стандарт не се прилага за следното:
- експериментални и изпитвателни машини, в процес на разработване от производителя;
- устройства за претегляне;
- машини за разделяне на тесто под налягане, без захранващ бункер, използващи ножове за процеса на разделяне;
- линии с отделни режещи или оформящи елементи извън корпуса;
- повдигащи и наклоняващи се машини или други отделни машини за захранване;
- допълнителни опасности, генерирани, когато машината се използва в линия или механично захранване.
1.3 В приложение А е включен метод за определяне на шума, който помага на производителите да измерват нивата на шума за целите на декларирането на излъчения шум.
1.4 Този европейски стандарт не се прилага за машини, произведени преди публикуването му като европейски стандарт.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12042:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12042:2014+A1:2020
90.60 Край на периодичен преглед
18.11.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12042:2014+A1:2020