Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TS 17500:2022

Качество на грижи и подкрепа за възрастни хора

Quality of care and support for older persons
17.02.2022 г.

Главна информация

60.60     17.02.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-25

Техническа спецификация

11.020.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Услугите, посочени в този документ, са здравни и социални грижи за възрастни хора, предоставяни от персонал специализиран за здравни и социални грижи. Този документ
- определя изисквания и препоръки за услугите, предоставяни на възрастния човек у дома и в домовете за възрастни, въз основа на индивидуалните нужди и предпочитания на възрастния човек за подпомагане при самоопределяне, участие и сигурната и защитена старост.
- определя изисквания и препоръки за систематични подходи по отношение на способността на доставчика на услуги да осигури добро качество на грижи и подкрепа за възрастния човек.
- обхваща услуги, независимо от правната форма на собственост и дали услугата се финансира публично или частно.
- е приложим за доставчиците на грижи, независимо от структурата, организацията, собствеността, размера или вида на предоставяните услуги за грижи.
- може да се използва от доставчика на услуги на всички нива на управление в организацията, за да планира, ръководи, внедрява, поддържа, оценява и подобрява качеството на услугата.
- може да се използва от доставчика за вътрешен одит или самооценка и / или външни страни за сертифициране / акредитация, за да се оцени способността на доставчика да отговори на нуждите и очакванията на възрастния човек.
- може да се използва за предоставяне на основна информация за обществени поръчки и обучение.
- не обхваща стандартизацията на медицинските изделия и клиничните указания.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 17500:2022
60.60 Публикуван стандарт
17.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 17500:2021