Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 17247:2021

Въглища и кокс. Елементен анализ (ISO 17247:2020)

Coal and coke — Ultimate analysis
21.01.2021 г.
15.11.2022 г.

Главна информация

60.60     21.01.2021 г.

BDS

ТК-51

Международен стандарт

73.040  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ установява практика за елементен анализ на въглища и кокс и е предназначен за общо използване от въгледобивната и коксовата промишленост, за осигуряване на основа за сравняване на въглища и кокс.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 17247:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 17247:2021
60.60 Публикуван стандарт
21.01.2021 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 17247:2020