Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12261:2021

Разходомери за газ. Турбинни разходомери за газ

Gas meters - Turbine gas meters

Главна информация

45.99     17.11.2022 г.

50.20    12.01.2023 г.

BDS

ТК-60

Европейски стандарт

91.140.40  

Обект и област на приложение

Този документ уточнява условията за измерване, изискванията и изпитванията за конструкцията, производителността и безопасността на аксиални и радиални турбинни разходомери за газ клас 1,0 с механични индикаторни устройства, наричани по-долуразходомер(и), имащи тръбни връзки за измерване на дебита на газ. Този документ се отнася за турбинни разходомери за газ, използвани за измерване на обема на горивни газове от 1-ви и 2-и клас газове, чийто състав е посочен в EN 437, при максимално работно налягане до 420 bar, действителни дебити до 25 000 m³/ч при температурен диапазон на газ от най -малко 40 K и за климатичен температурен диапазон на околната среда най -малко 50 K. Този документ се прилага за измервателни уреди, които са инсталирани на места с вибрации и удари с ниска значимост и в
- затворени места (на закрито или на открито със защита, посочена от производителя) с кондензация или с некондензираща влажност или, ако е посочено от производителя,
- открити места (на открито без покритие) с кондензираща влажност или с некондензираща влажност и на места с електромагнитни смущения.
Освен ако в този документ не е посочено друго: - всички използвани налягания са манометрични;
- всички значителни количества, с изключение на изпитваното, се поддържат относително постоянни при референтната си стойност.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/68/EU

Съоръжения под налягане

2014/32/EU

Средства за измерване

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12261:2018

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12261:2021
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
17.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 12261