Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 9455-9:2021

Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 9: Определяне на съдържанието на амоняк (ISO 9455-9:2020)

Soft soldering fluxes - Test methods - Part 9: Determination of ammonia content (ISO 9455-9:2020)
17.03.2021 г.

Главна информация

60.60     17.03.2021 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.50  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Принципът на посочения метод е да се дестилира приготвен разтвор на флюс с натриев хидроксид, за да се изхвърли амонякът, присъстващ във флюса, да се предаде полученият дестилат в стандартен разтвор на сярна киселина, да се титрува излишната киселина с разтвор на натриев хидроксид и да се изчисли съдържанието на амоняк във флюса. Прилага се само за флюси от клас 3.1.1, както е определено в ISO 9454-1.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 9455-9:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 9455-9:2021
60.60 Публикуван стандарт
17.03.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 9455-9:2020

Въвежда ISO 9455-9:2020