Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 62368-1:2020/AC:2020-05:2020

Аудио-/видеоустройства, устройства/съоръжения за информационни и комуникационни технологии. Част 1: Изисквания за безопасност (IEC 62368-1:2018/Cor. 1:2020)

Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements
14.10.2020 г.

Главна информация

60.60     14.10.2020 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

33.160.01     35.020     35.02  

Подходящ за МСП

Изтегли

БДС EN IEC 62368-1:2020/AC:2020-05:2020 :: EN

Изтегли безплатно

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

2014/53/EU

Радиосъоръжения

2001/95/EC

Обща безопасност на продуктите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62368-1:2020

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62368-1:2020/AC:2020-05:2020
60.60 Публикуван стандарт
14.10.2020 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 62368-1:2023

Свързан проект

Въвежда EN IEC 62368-1:2020/AC:2020-05

Въвежда IEC 62368-1:2018/COR1:2020 ED3