Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 13501-2:2023

Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 2: Класификация въз основа на резултати от изпитвания за устойчивост на огън и/или контрол на дима, с изключение на вентилационни инсталации

Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using data from fire resistance and/or smoke control tests, excluding ventilation services

Главна информация

60.55     27.02.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.50  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира процедурата за класификация на строителни продукти и елементи чрез използване на данни от изпитвания на устойчивост на огън и/или изтичане/контрол на дима и/или механични изпитвания, които са в рамките на областта на директно приложение на съответния метод за изпитване. Класификацията въз основа на разширено приложение на резултатите от изпитване също е включена в обекта и областта на приложение на този документ.
Този стандарт се отнася за:
а) носещи строителни елементи без огнепреградна функция:
- стени;
- подове;
- покриви;
- греди;
- колони;
- балкони;
- коридори;
- стълбища;
b) носещи строителни елементи с огнепреградна функция, с или без остъкляване, допълнителни приспособления и закрепвания:
- стени;
- подове;
- покриви;
- повдигнати подове;
с) продукти и системи за защита на елементи или части от строежа:
- тавани без независима устойчивост на огън;
- огнезащитни покрития, облицовки и екрани;
d) неносещи елементи или части от строежи, с или без остъкляване, допълнителни приспособления и закрепвания:
- прегради;
- фасади (окачени фасади) и външни стени;
- тавани с независима устойчивост на огън;
- повдигнати подове;
- противопожарни врати и затварящи устройства и техните механизми за затваряне;
- димозащитни врати;
- конвейерни системи и техните прегради;
- уплътнения при отвори;
- уплътнения на линейни съединения;
- обслужващи канали и шахти;
- комини
e) покрития за стени и тавани с огнезащитна способност;
f) шахтни врати за асансьори, които са изпитани по EN 81-58, не са съставна част на този европейски стандарт. Шахтни врати за асансьори, изпитани по EN 1634-1, се класифицират в съответствие с 7.5.5.
Съответните методи за изпитване, които са разработени за тези елементи, са изброени в точките 2 и 7.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13501-2:2016

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 13501-2:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
27.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13501-2:2023