Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 21502:2021

Управление на проекти, програми и портфолио. Указания за управление на проекти

Project, programme and portfolio management — Guidance on project management
17.03.2021 г.

Главна информация

60.60     17.03.2021 г.

BDS

ТК-106

Международен стандарт

03.100.40  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Превод"

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ дава насоки за управление на проекти. Приложим е за всяка организация, включително публична, частна и благотворителна, както и за всякакъв вид проекти, независимо от целта, подходите за изпълнение, използвания модел на жизнения цикъл, сложността, големината, разходите или продължителността. ЗАБЕЛЕЖКА Подходът за изпълнение може да бъде посредством всеки метод или процес, подходящ за вида на резултатите, като например предвидим, инкрементален, итеративен, адаптивен или хибриден, включително гъвкави подходи. Този документ предоставя описания на високо ниво на практики, за които се счита, че работят добре и дават добри резултати в контекста на управлението на проекти. Този документ не предоставя насоки за управлението на програми или портфолиа. Въпросите, свързани с общото управление, са разгледани само в контекста на управлението на проекти.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 21500:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 21502:2021
60.60 Публикуван стандарт
17.03.2021 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 21502:2020