Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 21500:2021

Управление на проекти, програми и портфолиа. Контекст и понятия (ISO 21500:2021)

Project, programme and portfolio management — Context and concepts
15.04.2021 г.

Главна информация

60.60     15.04.2021 г.

BDS

ТК-106

Международен стандарт

03.100.40  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Превод"

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя организационния контекст и основните концепции за управление на проекти, програми и портфолиа. Той също така предоставя насоки за организациите да възприемат или подобряват управлението на проекти, програми и портфолиа, използвайки стандартите, разработени от ISO/TC 258. Този документ е приложим за повечето организации, включително публични и частни организации, и не зависи от големината и вида на организацията. Той е приложим и за всеки проект, програма и портфолио, независимо от сложността, големината или продължителността. Допълнителни насоки относно управлението на проекти, програми и портфолиа и тяхното управление са дадени в ISO 21502, ISO 21503, ISO 21504 и ISO 21505.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС ISO 21500:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 21500:2021
60.60 Публикуван стандарт
15.04.2021 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 21500:2021