Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 15509:2022

Електронно събиране на такси. Профил на приложение на оперативна съвместимост за DSRC

Electronic fee collection - Interoperability application profile for DSRC

Главна информация

60.55     30.01.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-97

Европейски стандарт

35.240.60  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

The scope for this European Standard is limited to:
- payment method: Central account based on EFC-DSRC;
- physical systems: OBU, RSE and the DSRC interface between them (all functions and information flows related to these parts);
- DSRC-link requirements;
- EFC transactions over the DSRC interface;
- data elements to be used by OBU and RSE used in EFC-DSRC transactions;
- security mechanisms for OBU and RSE used in EFC-DSRC transactions.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2004/54/EC

Минимални изисквания за безопасност за тунели на трансевропейската пътна мрежа

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15509:2014

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 15509:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
30.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 15509:2023