Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1009-1:2020/A1:2021

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 1: Общи изисквания за машини и преработвателни предприятия

Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 1: Common requirements for machinery and processing plants

Главна информация

20.60     23.04.2021 г.

BDS

ТК-100

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този документ се прилага за машини за механично обработване на минерали (цимент, вар и гипс, пясък и чакъл, промишлени минерали, метални руди и твърди и меки скални инертни материали, въглища) и продукти (шлака и пепел, отпадъци от производство и разрушаване) в строителството и промишлеността. Той определя отделни видове машини за механично обработване на минерали и подобни твърди материали: - захранване на машини в съответствие с EN 1009-2;- машини за раздробяване в съответствие с EN 1009-3;- машини за смилане в съответствие с EN 1009-3;- сортировъчни машини в съответствие с EN 1009-4;- машини за почистване, рециклиране с вода, сортировъчни (различни от сортировъчните) и утаяване в съответствие с EN 1009-5;- мобилни машини в съответствие с prEN 1009-6. Този документ дава общите изисквания за безопасност на машините за механично обработване, използвани за добив, рециклиране и обработване на минерални и странични продукти (цимент, вар и гипс, пясък и чакъл, промишлени минерали, метална руда, отпадъци от производство и разрушаване, обработване на шлака, твърди и меки скални инертни материали, въглища) в строителството и повърхностното копаене и е предназначен да се използва заедно с една от частите EN 1009-2 до prEN 1009-6.
"Виж повече на английски език".

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1009-1:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1009-1:2020/A1:2021
20.60 Край на периода за коментари
23.04.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1009-1:2020/prA1