Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 14163:2021

Нефтена и газова промишленост. Тръбопроводни транспортни системи. Заваряване на тръбопроводи (ISO 13847:2013, с промени)

Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems - Welding of pipelines (ISO 13847:2013, modified)

Главна информация

40.60     23.09.2021 г.

BDS

ТК-60

Европейски стандарт

75.200     25.160.10  

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията за нефтената, химическата и газовата промишленост, за производство и проверка на обхвата, разклоненията и заваръчните шевове в тръбопроводната част на тръбопроводните транспортни системи, които отговарят на изискванията на ISO 13623: 2017 или еквивалентни.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: ISO 13847: 2013 се отнася до изискванията на ISO 13623:2009 или еквивалентни.
По време на публикуването на този документ ISO 13623:2009 е заменен от ISO 13623:2017 и се прави позоваване към това издание на ISO 13623 в целия документ. ISO 13623 е модифициран, приет като EN 14161, за да се изключат наземните системи за доставка, използвани от европейската индустрия за газоснабдяване, от въвеждането на газ в наземната преносна мрежа до входното свързване на газови уреди.
Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14163:2003

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14163:2003/AC:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 14163:2021
40.60 Край на общественото допитване
23.09.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 14163