Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 1213-1:2020

Твърди минерални горива. Речник. Част 1: Терминология за преработване на въглища (ISO 1213-1:2020)

Coal and coke — Vocabulary — Part 1: Terms relating to coal preparation
17.11.2020 г.

Главна информация

60.60     17.11.2020 г.

BDS

ТК-51

Международен стандарт

01.040.73     73.040  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Превод"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя термините, които обикновено се използват при преработка на въглища.
Забележка За термини, свързани с петрографски анализ, вижте ISO 7404-1.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 1213-1:1995

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 1213-1:2020
60.60 Публикуван стандарт
17.11.2020 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 1213-1:2020