Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 15522-2:2022

Идентификация на нефтен разлив. Нефт и сродни нефтопродукти. Част 2: Аналитичен метод и интерпретация на резултатите, базирани на GC-FID и GC-MS анализи с ниска разделителна способност

Oil spill identification - Petroleum and petroleum related products - Part 2: Analytical method and interpretation of results based on GC-FID and GC-low resolution-MS analyses

Главна информация

60.55     25.12.2022 г.

50.60    31.01.2023 г.

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

13.020.40     75.080  

Обект и област на приложение

Този документ описва метод за идентифициране и сравнение на характеристики на състава на нефтени проби. По-конкретно, той описва подробните аналитични методи и методи за обработка на данни за идентифициране на характеристиките на проби от разливи и установяване на тяхната връзка с предполагаеми нефтени източници. Дори когато проби или данни от предполагаеми източници не са налични за сравнение, установяването на специфичния характер (напр. рафиниран нефт, суров нефт, отпадъчни масла и др.) на разлятия нефтен продукт все още може да помогне за ограничаване на възможния(те) източник(ци).
Тази методология е ограничена до сродни нефтопродукти, съдържащи значителна част въглеводородни компоненти с температура на кипене над 150 °C. Примери са: суров нефт, кондензати с по-висока температура на кипене, горива за дизелови двигатели, остатъчни корабни или тежки горива, смазочни материали и смеси от проби на трюмови масла и утайки, както и дестилатни горива и смеси. Въпреки че специфичните аналитични методи може да не са подходящи за нефтопродукти с по-ниска температура на кипене (например керосини, реактивни горива или бензини), общите понятия, описани в тази методология, т.е. статистическо сравнение на диагностичните съотношения, устойчиви на атмосферни влияния, имат приложение при разливи, включващи тези видове нефтопродукти.
Продукти на основата на парафин (напр. восъци и др.) са извън обхвата на този метод, тъй като по време на производствения процес са отстранени твърде много съединения [37]. Все пак методът може да бъде използван за анализ на типа на включения продукт.
Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 15522-2:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
25.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 15522-2:2023