Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 2597-2:2020

Железни руди. Определяне на общото съдържание на желязо. Част 2: Титриметрични методи след редукция с титаниев (III) хлорид (ISO 2597-2:2019)

Iron ores — Determination of total iron content — Part 2: Titrimetric methods after titanium(III) chloride reduction
18.05.2020 г.
18.04.2023 г.

Главна информация

60.60     18.05.2020 г.

BDS

ТК-55

Международен стандарт

73.060.10  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира два титриметрични метода, без замърсяване с живак, за определяне на общото съдържание на желязо в железни руди, като се използва калиев бихромат като титрант след редукция на желязото (III) с калай (II) хлорид и титанов (III) хлорид. След това излишният редуктор се оксидира или с разреден калиев бихромат (метод 1), или с хлорна киселина (метод 2).

И двата метода са приложими за концентрация от 30 % масови части до 72 % масови части на желязо в естествени железни руди, концентрати от железни рудни и агломерати, включително спечени продукти.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 2597-2:2020
60.60 Публикуван стандарт
18.05.2020 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 2597-2:2019