Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 20360:2020

Кафяви и лигнитни въглища. Определяне на летливи вещества в пробата за анализ: метод с една пещ (ISO 20360:2020)

Brown coals and lignites — Determination of the volatile matter in the analysis sample: one furnace method
17.08.2020 г.
16.03.2023 г.

Главна информация

60.60     17.08.2020 г.

BDS

ТК-51

Международен стандарт

73.040  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира метод за определяне на летливи вещества за кафяви и лигнити въглища чрез метод на една пещ.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 20360:2020
60.60 Публикуван стандарт
17.08.2020 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 20360:2020