Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 16603-20-08:2022

Космическа техника. Фотоелектрически модули и съставни части

Space engineering - Photovoltaic assemblies and components

Главна информация

40.60     20.10.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-15

Европейски стандарт

49.140  

Обект и област на приложение

Този стандарт определя общите изисквания за квалификация, обезпечаване, съхранение и доставка на фотоволтаични модули, модули соларни клетки, открити соларни клетки, покривни стъкла и защитни диоди, подходящи за космически приложения.
Този стандарт не покрива специфичните изисквания за квалификация за конкретна мисия.
Този стандарт се прилага основно за одобрение на квалификация за фотоволтаични модули, модули от соларни клетки, открити соларни клетки, покривни стъкла и защитни диоди, както и за доставката на тези артикули.
Този стандарт е ограничен до кристални силициеви и единични и многопреходни GaAs соларни клетки с дебелина над 50 m и не включва технологии за тънкослойни соларни клетки и поликристални соларни клетки.
Този стандарт не обхваща технологията за концентрация и особено изискванията, свързани с оптичните компоненти на концентратор (напр. рефлектор и леща) и тяхната проверка (напр. колимиран източник на светлина).
Този стандарт не се прилага за квалификация на подсистемата на соларна решетка, соларни панели, конструкцията и механизмите на соларна решетка.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 16603-20-08:2014

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 16603-20-08:2022
40.60 Край на общественото допитване
20.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 16603-20-08