Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 80601-2-89:2020

Електромедицински апарати. Част 2-89: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на медицински легла за деца

Medical electrical equipment - Part 2-89: Particular requirements for the basic safety and essential performance of medical beds for children

Главна информация

10.99     8.04.2020 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.14     11.140  

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 80601-2-89:2020
10.99 Прието предложение за нов проект
8.04.2020 г.

Свързан проект

Въвежда prEN IEC 80601-2-89

Въвежда IEC 80601-2-89 ED1