Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 131-8:2023

Стълби. Част 8: Стълби с отделна платформа

Ladders - Part 8: Ladders with a separate platform

Главна информация

50.60     14.09.2023 г.

BDS

ТК-0/ПС-10

Европейски стандарт

97.145  

Обект и област на приложение

Стандартът определя изисквания и изпитвания за един продукт, състоящ се от стълба и една отделна платформа, при която височината на платформата в положение на употреба не е по-висока от 1 m и платформата е предназначена за използване от едно лице в даден момент.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2001/95/EC

Обща безопасност на продуктите

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 131-8:2023
50.60 Край на гласуването
14.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 131-8