Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN IEC 62872-2:2022

Измерване, контрол и управление на промишлени процеси. Част 2: Интернет на нещата (IoT). Приложна рамка за управление на енергията в отговор на потреблението на промишлени съоръжения (IEC 62872-2:2022)

Industrial-process measurement, control and automation - Part 2: Internet of Things (IoT) - Application framework for industrial facility demand response energy management
16.05.2022 г.

Главна информация

60.60     16.05.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-21

Европейски стандарт

35.02     27.015     35.020  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част от IEC 62872 представя IoT приложна рамка за управление на енергията в отговор на потреблението на промишлени съоръжения (FDREM) за интелигентната мрежа, позволяваща ефективен обмен на информация между промишлени съоръжения, използващи свързани с IoT комуникационни технологии. Този документ определя:
– преглед на базираната на цената рамка за отговор на търсенето, която служи като база за основни познания на IoT приложната рамка;
– базирана на IoT рамка за управление на енергията, която описва включените функционални компоненти, както и техните взаимоотношения;
– подробни потоци за обмен на информация, които са незаменими между функционалните компоненти;
– съществуващи IoT протоколи, които трябва да бъдат идентифицирани за всеки протоколен слой, за да поддържат този вид обмен на информация;
– комуникационни изисквания, които гарантират надеждни услуги за обмен на данни за рамката на приложението.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62872-2:2022
60.60 Публикуван стандарт
16.05.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN IEC 62872-2:2022

Въвежда IEC 62872-2:2022 ED1