Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 17527:2022

Хелиев криостат. Защита срещу свръхналягане

Helium cryostats - Protection against excessive pressure
16.05.2022 г.

Главна информация

60.60     16.05.2022 г.

BDS

ТК-43

Европейски стандарт

13.240     23.020.40  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя минималните изисквания за защита на хелиевите криостати от свръхвисоко налягане, включително специфичните рискове, свързани с криостати за свръхпроводящи магнити и криостати за свръхпроводящи радиочестотни кухини, хладилни камери на хелиеви хладилници и втечнители, както и хелиеви разпределителни системи, включително камери за вентили. Той включва оценка на риска, концепции за защита, оразмеряване на устройства за понижаване на налягането, видове устройства за понижаване на налягането, отделяне на вещества и работа на хелиеви криостати. За да се постигне целта на този документ, се вземат предвид характеристиките на устройствата за понижаване на налягането.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 17527:2022
60.60 Публикуван стандарт
16.05.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 17527:2021