Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 13259:2020

Термопластични тръбопроводни системи за подземни безнапорни приложения. Метод за изпитване на херметичност на съединения с еластомерен уплътнителен пръстен (ISO 13259:2020)

Thermoplastics piping systems for underground non-pressure applications - Test method for leaktightness of elastomeric sealing ring type joints (ISO 13259:2020)
14.10.2020 г.

Главна информация

60.60     14.10.2020 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

23.040.20     91.140.80  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Стандартизационна редакция"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ описва метод за изпитване за определяне на херметичност на съединения селастомерен уплътнителен пръстено за подземни безнапорни термопластични тръбопроводни системи.
Освен ако не е посочено друго в стандарт, в който има позоваване на настоящия стандарт, изпитванията се провеждат при следните основни налягания:
- p1: вътрешно отрицателно въздушно налягане (частичен вакуум);
- p2: ниско вътрешно хидростатично налягане;
- p3: по-високо вътрешно хидростатично налягане.
Той също така описва следните четири условия, при които се провеждат изпитванията:
а) Условие А: без допълнително диаметрално или ъглово отклонение;
б) Условие Б: с диаметрално отклонение;
в) Условие C: с ъглова деформация;
г) Условие D: с едновременно ъглово и диаметрално отклонение.
Приложимият избор на изпитвателното налягане (и) и условията за изпитване е / са посочени в позования стандарт.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN ISO 13259:2018

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 13259:2020
60.60 Публикуван стандарт
14.10.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 13259:2020

Въвежда ISO 13259:2020

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход