Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 60204-1:2018/A1:2022

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1: Общи изисквания

Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements

Главна информация

40.60     19.02.2021 г.

45.99    25.05.2022 г.

BDS

ТК-72

Европейски стандарт

13.110     29.020     13.11     29.02  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Not available

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60204-1:2019

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 60204-1:2018/A1:2022
40.60 Край на общественото допитване
19.02.2021 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60204-1:2023

Свързан проект

Въвежда EN 60204-1:2018/prA1:2020

Въвежда IEC 60204-1:2016/AMD1:2021 ED6