Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 60335-2-14:2022/A1:2022

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-14: Специфични изисквания за кухненски машини

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines

Главна информация

40.60     23.09.2022 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

97.040.50     13.12     13.120  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се занимава с безопасността на електрически кухненски машини за битови и подобни цели, чието обявено напрежение е не повече от 250 V.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60335-2-14:2022

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60335-2-14:2022/A1:2022
40.60 Край на общественото допитване
23.09.2022 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60335-2-14:2022/AА:2022

Свързан проект

Въвежда FprEN IEC 60335-2-14:2022/prA1

Въвежда IEC 60335-2-14:2016/AMD1:2019 ED6