Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 60335-2-116:2022

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-96: Специфични изисквания за мебели с електрически задвижвани части

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-116: Particular requirements for furniture with electrically motorized parts

Главна информация

40.60     2.09.2022 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

97.14     13.12     97.140     13.120  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се занимава с безопасността на мебели с електрически моторизирани части, предназначени за битови и подобни цели, обявеното им напрежение е не повече от 250 V.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60335-2-116:2022
40.60 Край на общественото допитване
2.09.2022 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60335-2-116:2022/AA:2022

Свързан проект

Въвежда prEN IEC 60335-2-116:2022

Въвежда IEC 60335-2-116:2019 ED1