Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 60335-2-31:2014/A2:2023

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-31: Специфични изисквания за въздухоочистители за кухни и други уреди за абсорбиране на изпарения (IEC 60335-2-31:2012/A2:2018)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-31 - Particular requirements for range hoods and other cooking fume extractors

Главна информация

60.55     5.09.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.12     97.040.20     13.120  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се занимава с безопасността на електрически въздухоочистители и други въздухоочистителиза готвене, предназначени за инсталиране над, до, зад или под битови кухненски печки, котлони и подобни уреди за готвене, обявеното им напрежение е не повече от 250 V.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-31:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 60335-2-31:2014/A2:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
5.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60335-2-31:2014/A2:2023

Въвежда IEC 60335-2-31:2012/AMD2:2018 ED5