Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO/ASTM 52933:2023

Добавъчно производство. Околна среда, здраве и безопасност. Метод за изпитване на опасните вещества, излъчвани от 3D принтери тип екструзия на материали в непромишлени места (ISO/ASTM/DIS 52933:2023)

Additive manufacturing - Environment, health and safety - Test method for the hazardous substances emitted from material extrusion type 3D printers in the non-industrial places (ISO/ASTM/DIS 52933:2023)

Главна информация

40.20     16.03.2023 г.

40.60    22.05.2023 г.

BDS

ТК-0/ПС-22

Европейски стандарт

25.030     13.100     13.040.30     13.020.01  

Обект и област на приложение

Този стандарт обхваща метода за изпитване за измерване на опасни вещества, отделяни по време на работа на 3D принтер тип екструзия на материали на обществени места за добавъчно производство и съображения за намаляване на опасни вещества като емисии на частици (включително ултрафини частици) и химични вещества (VOC, алдехиди)

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO/ASTM 52933:2023
40.20 Начало на обществено допитване
16.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO/ASTM 52933

Въвежда ISO/ASTM DIS 52933

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход