Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 60335-2-2:2021

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-2: Специфични изисквания за прахосмукачки и водозасмукващи почистващи уреди

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances

Главна информация

60.55     15.11.2021 г.

60.60   

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.12     97.08     13.120     97.080  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се занимава с безопасността на електрическите прахосмукачки и водозасмукващи почистващи уреди за битови и подобни цели, включително прахосмукачки за поддържане на животни, като обявеното им напрежение е не повече от 250 V.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-2:2010

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-2:2010/A1:2013

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-2:2010/A11:2012

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60335-2-2:2021
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
15.11.2021 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60335-2-2:2022/A11:2022

Свързан проект

Въвежда EN IEC 60335-2-2:2023

Въвежда IEC 60335-2-2:2019 ED7